Bagage och egendomsskydd

Bagage och egendomsskydd

Utgår med upp till 20 000 kronor per försäkrad och med 50 000 kronor per familj eller resesällskap.