Hemtransport vid sjukdom, olycksfall eller dödsfall

Hemtransport vid sjukdom, olycksfall eller dödsfall

Nödvändiga och skäliga kostnader för hemresa för hela familjen eller medresenär med upp till 30 000 kronor per försäkrad och 100 000 kronor per familj eller resesällskap.