Stöld eller förlust av pass

Stöld eller förlust av pass

Ersättning på upp till 2 000 kronor per försäkrad av merkostnader vid stöld eller förlust av ditt pass.