Återbetalning av aktivitetskostnader

Återbetalning av aktivitetskostnader

Återbetalning av aktivitetskostnader om aktiviteten blivit inställt eller ej kunnat nyttjas på grund av sjukdom eller försening. Utgår med upp till 5 000 kr/försäkrad och 20 000 kr/familj eller resesällskap.