Ersätter självrisker

Ersätter självrisker

Ersätter självrisker för hemförsäkring, villaförsäkring, bilförsäkring, och även självrisken för hyrd bil på upp till 10 000 kr/skada.