Försening färdmedel

Försening färdmedel

Försäkringen lämnar ersättning om det allmänna färdmedlet försenas med mer än 2 timmar. Är förseningen längre än 12 eller 24 timmar kan ytterligare förseningsersättning utgå. Förseningen ska vara oförutsedd.