Stöld eller förlust av pass

Stöld eller förlust av pass

Ersättning för merkostnader vid stöld eller förlust av pass på upp till 2 000 kr/försäkrad.