Pressmeddelande 2019

FOREX Banks Delårsrapport Q2 2019

Tisdag 27 augusti 2019

FOREX Bank AB (publ) har idag publicerat följande information på hemsidan:

 • Delårsrapport 30 juni 2019
 • Information om kapitaltäckning och riskhantering per den 30 juni 2019, Pelare III

Andra kvartalet 2019 (Andra kvartalet 2018)

 • Resultat efter skatt minskade till 22 (44) mkr
 • Rörelseintäkterna minskade till 326 (364) mkr
 • Rörelseresultatet minskade till 24 (52) mkr
 • Räntenettot uppgick till 51 (53) mkr
 • Kreditförlusterna ökade till -22 (-11) mkr

Januari-juni 2019 (Januari-juni 2018)

 • Resultat efter skatt minskade till -5 (40) mkr
 • Rörelseintäkterna minskade till 595 (677) mkr
 • Rörelseresultatet minskade till -10 (48) mkr
 • Räntenettot uppgick till 99 (103) mkr
 • Räntabilitet på eget kapital minskade till -0,7 (5,9) procent
 • Kreditförlusterna uppgick till -43 (-39) mkr
 • Totala kapitalrelationen uppgick till 18,1 (18,3) procent
 • LCR ökade till 1 029 (583) procent
 • Inlåningen från allmänheten uppgick till 8 884 (8 530) mkr
 • Utlåningen till allmänheten ökade till 6 457 (6 156) mkr

Grundaren och den tidigare huvudägaren Rolf Friberg, med ett innehav av 40 procent av kapital och röster, avled den 29 maj 2019. Beth Friberg och Tom Friberg, med nuvarande innehav av vardera 30 procent av kapital och röster, beräknas efter godkänd ägarprövning av Finansinspektionen samt efter att dödsboet är skiftat enligt preliminär plan senast per december 2019 inneha 50 procent vardera av kapital och röster.

Samtliga publikationer hittas via www.forex.se/om/finansiell-information.

Denna information är sådan information som FOREX Bank AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 augusti 2019 kl. 17:00 CET.

För ytterligare information kontakta:
Bo Lagergren, vd, bo.lagergren@forex.se, +46 70 512 21 50
Tom Friberg, Kommunikationschef, tom.friberg@forex.se, +46 70 201 30 00

FOREX Banks delårsrapport Q1 2019

Tisdag 28 maj 2019

FOREX Bank AB (publ) har idag publicerat följande information på hemsidan:

 • Delårsrapport 31 mars 2019
 • Information om kapitaltäckning och riskhantering per den 31 mars 2019, Pelare III

Första kvartalet 2019 (Första kvartalet 2018)

 • Resultat efter skatt minskade till -27 (-4) mkr
 • Rörelseintäkterna minskade till 269 (313) mkr
 • Rörelseresultatet minskade till -34 (-4) mkr
 • Räntenettot uppgick till 48 (50) mkr
 • Räntabilitet på eget kapital minskade till -7,6 (-1,2) procent
 • Kreditförlusterna minskade till -22 (-29) mkr
 • Totala kapitalrelationen uppgick till 18,2 (18,2) procent
 • LCR ökade till 1 172 (637) procent
 • Inlåningen från allmänheten ökade med 5 procent till 8 753 (8 327) mkr
 • Utlåningen till allmänheten ökade med 6 procent till 6 328 (5 990) mkr

Samtliga publikationer hittas via www.forex.se/om/finansiell-information.

Denna information är sådan information som FOREX Bank AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 maj 2019 kl. 17:00 CET.

För ytterligare information, kontakta:
Bo Lagergren, vd, bo.lagergren@forex.se, +46 70 512 21 50
Tom Friberg, Kommunikationschef, tom.friberg@forex.se, +46 70 201 30 00

FOREX Banks årsredovisning 2018

Tisdag 26 mars 2019

FOREX Bank AB (publ.) har idag publicerat följande information på sin hemsida:

 • Årsredovisning 2018
 • Information om kapitaltäckning och riskhantering per den 31 december 2018, Pelare III
 • Hållbarhetsrapport 2018

Januari-december 2018 (januari-december 2017)

 • Resultat efter skatt ökade till 150 (45) mkr
 • Rörelseintäkterna uppgick till 1 362 (1 356) mkr
 • Rörelseresultatet ökade till 200 (61) mkr
 • Räntabilitet på eget kapital ökade till 10,7 (3,4) procent
 • Räntenettot uppgick till 205 (197) mkr
 • Kreditförlusterna uppgick till 28 (-61) mkr
 • Avyttring har skett av huvuddelen av inkassoportföljen
 • Nedskrivning av goodwill uppgick till -15 (-) mkr
 • Totala kapitalrelationen uppgick till 19,8 (18,2) procent
 • LCR ökade till 890 (407) procent
 • Inlåningen från allmänheten ökade med 4 procent till 8 610 (8 244) mkr
 • Utlåningen till allmänheten ökade med 6 procent till 6 177 (5 842) mkr

 

Samtliga publikationer hittas via www.forex.se/om/finansiell-information.

Denna information är sådan information som FOREX Bank AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 mars 2019 kl. 17:00 CET.

För ytterligare information kontakta:
Bo Lagergren, vd, bo.lagergren@forex.se, +46 70 512 21 50
Tom Friberg, Kommunikationschef, tom.friberg@forex.se, +46 70 201 30 00

FOREX Bank Bokslutskommuniké 2018

Tisdag 26 februari

Fjärde kvartalet 2018 (Fjärde kvartalet 2017)

 • Resultat efter skatt ökade till 50 (-20) mkr
 • Rörelseintäkterna uppgick till 300 (317) mkr
 • Rörelseresultatet ökade till 67 (-24) mkr
 • Räntenettot uppgick till 49 (49) mkr
 • Kreditförlusterna uppgick till 88 (-22) mkr
 • Avyttring har skett av huvuddelen av inkassoportföljen

 

Januari-december 2018 (januari-december 2017)

 • Resultat efter skatt ökade till 150 (45) mkr
 • Rörelseintäkterna uppgick till 1 362 (1 356) mkr
 • Rörelseresultatet ökade till 200 (61) mkr
 • Räntabilitet på eget kapital ökade till 10,7 (3,4) procent
 • Räntenettot uppgick till 205 (197) mkr
 • Kreditförlusterna uppgick till 28 (-61) mkr
 • Avyttring har skett av huvuddelen av inkassoportföljen
 • Nedskrivning av goodwill uppgick till -15 (-) mkr
 • Totala kapitalrelationen uppgick till 19,8 (18,2) procent
 • LCR ökade till 890 (407) procent
 • Inlåningen från allmänheten ökade med 4 procent till 8 610 (8 244) mkr
 • Utlåningen till allmänheten ökade med 6 procent till 6 177 (5 842) mkr

Samtliga publikationer hittas via www.forex.se/om/finansiell-information.

Denna information är sådan information som FOREX Bank AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 februari 2019 kl. 17:00 CET.

För ytterligare information kontakta:
Bo Lagergren, vd, bo.lagergren@forex.se, +46 70 512 21 50
Tom Friberg, Kommunikationschef, tom.friberg@forex.se, +46 70 201 30 00

FOREX Bank undersöker strategiska alternativ

Onsdag 23 januari

FOREX Bank har inlett en analys av strategiska alternativ för verksamheten. Denna analys kan omfatta, men begränsas inte till, strategiska partnerskap, allianser, samarbeten, försäljning av delar av verksamheten eller annan transaktion. Rådgivare har engagerats som stöd i processen. Mot bakgrund av att det förekommer rykten avseende denna pågående utveckling, vill FOREX Bank klargöra att ägare och styrelse kontinuerligt utvärderar olika alternativ för att utveckla verksamheten på lång sikt.

 • Den nu pågående processen syftar att kartlägga och identifiera vilka alternativ vi har för bankens strategiska utveckling och för att fortsätta utveckla relevanta tjänster av hög kvalitet, säger FOREX Banks styrelseordförande Beth Friberg och fortsätter:
 • Vi vill att FOREX Bank ska fortsätta växa på en bankmarknad i snabb förändring och vi vill blomstra som framtidens bank.

FOREX Bank är den enkla banken för vardagsekonomin och en naturlig del i förberedelsen inför semesterresan med totalt 20 miljoner kundmöten varje år, varav 15 miljoner i digitala kanaler och 5 miljoner i butik eller på telefon. Här arbetar ca 1100 kundfokuserade medarbetare, med ursprung från 70 olika länder och som tillsammans talar över 50 språk, fördelade på ca 200 på huvudkontoret i Gamla Stan, Stockholm och resten i någon av de 100 butikerna i hela Norden.

Information från delårsrapport Q3, Januari – september 2018 (Januari – september 2017)

 • Resultat efter skatt ökade till 100 (66) mSEK
 • Rörelseintäkterna ökade till 1 062 (1 038) mSEK
 • Rörelseresultatet ökade till 134 (85) mSEK
 • Räntabilitet på eget kapital ökade till 9,7 (6,5) procent
 • Räntenettot ökade till 156 (147) mSEK
 • Totala kapitalrelationen uppgick till 19,1 (18,7) procent
 • LCR ökade till 551 (348) procent
 • Inlåningen från allmänheten ökade med 9 procent till 8 553 (7 868) mSEK
 • Utlåningen till allmänheten ökade med 10 procent till 6 222 (5 653) mSEK
 • Utlåningen till allmänheten har haft en genomsnittlig årlig tillväxttakt (CAGR) från 2014 till Q3 2018 på 14,3 procent.


Denna information är sådan information som FOREX Bank AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 januari 2019 kl. 17:00 CET.

För ytterligare information kontakta:
Beth Friberg, styrelseordförande, beth@forex.se, +46 70 5892002

Pressmeddelande 2018

FOREX Banks delårsrapport Q3 2018, uppdatering

Fredag 30 November 2018

FOREX Bank AB (publ.) har idag publicerat följande information på hemsidan:

 • En uppdaterad version av delårsrapport 30 september 2018

Anledningen till uppdateringen är att beslut som fattades på en extra bolagsstämma som hölls den 19 september 2018 ej framgick av den publicerade versionen den 27 november 2018. Vid denna extra bolagsstämma beslutades att Bo Lagergren skulle avträdda som styrelseledamot och är fortsatt vd i FOREX Bank AB.

Samtliga publikationer hittas via www.forex.se/Om-FOREX/Investor-Relations.

Denna information är sådan information som FOREX Bank AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 november 2018 kl. 17:00 CET.

För ytterligare information kontakta:
Bo Lagergren, vd, bo.lagergren@forex.se, +46 70 512 21 50
Tom Friberg, Kommunikationschef, tom.friberg@forex.se, +46 70 201 30 00

FOREX Banks delårsrapport Q3 2018

Tisdag 27 november 2018

FOREX Bank AB (publ.) har idag publicerat följande information på hemsidan:

Tredje kvartalet 2018 (Tredje kvartalet 2017)

 • Resultat efter skatt ökade till 60 (44) mkr
 • Rörelseintäkterna ökade till 386 (374) mkr
 • Rörelseresultatet ökade till 85 (57) mkr
 • Räntenettot uppgick till 53 (52) mkr
 • Kreditförlusterna ökade till -20 (-14) mkr
 • Nedskrivning av koncerngoodwill uppgick till -15 (-) mkr

Januari-september 2018 (januari-september 2017)

 • Resultat efter skatt ökade till 100 (66) mkr
 • Rörelseintäkterna ökade till 1 062 (1 038) mkr
 • Rörelseresultatet ökade till 134 (85) mkr
 • Räntabilitet på eget kapital ökade till 9,7 (6,5) procent
 • Räntenettot ökade till 156 (147) mkr
 • Kreditförlusterna ökade till -60 (-39) mkr
 • Nedskrivning av koncerngoodwill uppgick till -15 (-) mkr
 • Totala kapitalrelationen uppgick till 19,1 (18,7) procent
 • LCR ökade till 551 (348) procent
 • Inlåningen från allmänheten ökade med 9 procent till 8 553 (7 868) mkr
 • Utlåningen till allmänheten ökade med 10 procent till 6 222 (5 653) mkr

 

Som ett led i ett pågående generationsskifte har Rolf Friberg genom en gåva 2018-11-18 överlåtit 20 procent av sitt aktieinnehav i FOREX Bank AB, fördelat med 10 procent vardera, till Beth Friberg och Tom Friberg. Efter överlåtelsen innehar Rolf Friberg 40 procent av aktierna och Beth och Tom Friberg 30 procent vardera. Ägarförändringen är villkorad av en godkänd ägarprövning av Finansinspektionen.

Samtliga publikationer hittas via www.forex.se/Om-FOREX/Investor-Relations.

Denna information är sådan information som FOREX Bank AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 november 2018 kl. 17:00 CET.

För ytterligare information kontakta:
Bo Lagergren, vd, bo.lagergren@forex.se, +46 70 5122150
Tom Friberg, Kommunikationschef, tom.friberg@forex.se, +46 70 201 30 00

FOREX Banks delårsrapport Q2 2018

Tisdag 28 augusti

FOREX Bank AB (publ) har idag publicerat följande information på hemsidan:

 

Andra kvartalet 2018 (andra kvartalet 2017)

 • Resultat efter skatt ökade till 44 (41) mkr
 • Rörelseintäkterna uppgick till 364 (368) mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till 52 (52) mkr
 • Räntenettot ökade till 53 (49) mkr
 • Kreditförlusterna ökade till -11 (-6) mkr


Januari-juni 2018 (januari-juni 2017)

 • Resultat efter skatt ökade till 40 (22) mkr
 • Rörelseintäkterna ökade till 677 (664) mkr
 • Rörelseresultatet ökade till 48 (28) mkr
 • Räntabilitet på eget kapital ökade till 5,9 (3,2) procent
 • Räntenettot ökade till 103 (96) mkr
 • Kreditförlusterna ökade till -39 (-24) mkr
 • Totala kapitalrelationen uppgick till 18,3 (18,2) procent
 • LCR ökade till 583 (320) procent
 • Inlåningen från allmänheten ökade med 8 procent till 8 530 (7 866) mkr
 • Utlåningen till allmänheten ökade med 18 procent till 6 156 (5 230) mkr

 

Samtliga publikationer hittas på www.forex.se/Om-FOREX/Investor-Relations/.

Denna information är sådan information som FOREX Bank AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 augusti 2018 kl. 17:00 CET. 

För ytterligare information kontakta:
Bo Lagergren, vd, bo.lagergren@forex.se, +46 70 5122150
Tom Friberg, Kommunikationschef, tom.friberg@forex.se, +46 70 201 30 00

FOREX Banks delårsrapport Q1 2018

Tisdag 29 maj 2018

FOREX Bank AB (publ) har idag publicerat följande information på hemsidan:

  

Första kvartalet 2018 (Första kvartalet 2017)

 • Resultat efter skatt uppgick till -4 (-19) mkr
 • Rörelseintäkterna ökade till 313 (296) mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till -4 (-24) mkr
 • Räntabilitet på eget kapital uppgick till -1,2 (-5,8) procent
 • Räntenettot ökade till 50 (46) mkr
 • Kreditförlusterna uppgick till -29 (-19) mkr
 • Totala kapitalrelationen uppgick till 18,2 (18,8) procent
 • LCR uppgick till 637 (320) procent
 • Inlåningen från allmänheten ökade med 7 procent till 8 327 (7 788) mkr
 • Utlåningen till allmänheten ökade med 22 procent till 5 990 (4 907) mkr

 

Samtliga publikationer hittas på www.forex.se/Om-FOREX/Investor-Relations/.

Denna information är sådan information som FOREX Bank AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 maj 2018 kl. 17:00 CET. 

För ytterligare information kontakta:
Bo Lagergren, vd, bo.lagergren@forex.se, +46 70 5122150
Tom Friberg, Kommunikationschef, tom.friberg@forex.se, +46 70 201 30 00

FOREX Banks årsredovisning för 2017

Tisdag 27 mars 2018

FOREX Bank AB (publ) har idag publicerat följande information på sin hemsida:

 

Samtliga publikationer hittas på www.forex.se/Om-FOREX/Investor-Relations/.

Denna information är sådan information som FOREX Bank Aktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och/eller lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 mars 2018 kl. 18.00 CET. 

För ytterligare information kontakta:
Bo Lagergren, vd, bo.lagergren@forex.se, +46 70 5122150
Karl Högstedt, CFO, karl.hogstedt@forex.se, +46 70 641 74 99

FOREX Banks Bokslutskommuniké 2017

Tisdag 27 februari

Fjärde kvartalet 2017 (Fjärde kvartalet 2016)

 • Resultat efter skatt uppgick till -20 (47) mkr
 • Rörelseintäkterna minskade till 317 (417) mkr
 • Rörelseresultatet minskade till -24 (50) mkr
 • Räntenettot ökade till 49 (48) mkr
 • Rörelseresultat fjärde kvartalet 2016 påverkades med 72 mkr avseende fastighetsförsäljning
 • Kreditförlusterna uppgick till -22 (-17) mkr
 • Bo Lagergren utsågs till ordinarie vd

 

Januari-december 2017 (Januari-december 2016)

 • Resultat efter skatt uppgick till 45 (166) mkr
 • Rörelseintäkterna minskade till 1 356 (1 465) mkr
 • Rörelseresultatet minskade till 61 (201) mkr
 • Räntabilitet på eget kapital uppgick till 3,4 (13,2) procent
 • Räntenettot ökade och uppgick till 197 (195) mkr
 • Rörelseresultat 2016 påverkades med 72 mkr avseende fastighetsförsäljning 
 • Kreditförlusterna uppgick till -61 (-59) mkr
 • Emission av en efterställd Tier 2-obligation om SEK 250 miljoner i februari
 • Totala kapitalrelationen uppgick till 18,2 (16,4) procent
 • LCR uppgick till 407 (709) procent
 • Inlåningen från allmänheten ökade med 6 procent och uppgick till 8 244 (7 781) mkr
 • Utlåningen till allmänheten ökade med 26 procent och uppgick till 5 842 (4 639) mkr

 

FOREX Bank har under flera år investerat i att bygga den centrala bankstrukturen. 2017 har präglats av aktiviteter för effektivisering och kostnadskontroll för att möjliggöra expansion i enlighet med den långsiktiga strategiska planen. Under 2017 fattade styrelsen beslut om omfattande investeringar i ny teknik. Stora resurser har ägnats åt anpassning av verksamheten till nya regelverk samt utveckling av den tekniska plattformen för att bland annat skapa snabbare kundprocesser. Investeringarna förväntas under de kommande åren skapa nya affärsmöjligheter för FOREX Bank och därmed möjlighet att erbjuda attraktiva kunderbjudanden med god lönsamhet.

Samtliga publikationer hittas via www.forex.se/Om-FOREX/Investor-Relations.

 

Denna information är sådan information som FOREX Bank AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 februari 2018 kl. 17:00 CET.

För ytterligare information kontakta:
Bo Lagergren, vd, bo.lagergren@forex.se, +46 70 5122150
Karl Högstedt, CFO, karl.hogstedt@forex.se, +46 70 641 74 99

Pressmeddelande 2017

Bo Lagergren utsedd till vd i FOREX Bank

Torsdag 7 december 2017

Bo Lagergren, styrelseledamot i FOREX Bank sedan november 2016, tog uppdraget som tillförordnad vd i maj 2017. Han axlar nu rollen som ordinarie vd för banken.

– Sedan i maj, har Bo tagit ett stort ansvar och fokuserat på bl.a. omorganisation, kostnadskontroll och förbättrad lönsamhet. Han har med kraft och tydlighet visat styrelsen att han är den vd-kandidat som passar FOREX Bank bäst, säger styrelseordförande Beth Friberg.

Nu när Bo Lagergren utsetts till vd, får han ett fortsatt uppdrag att effektivisera verksamheten och öppna upp för de möjligheter och utmaningar som branschen står inför.

– Redan som ledamot, attraherades jag av varumärkets styrka, ett självklart kundfokus och företagets potential. Jag är mycket glad för förtroendet och ser fram mot att fortsätta leda FOREX Bank, säger Bo Lagergren.

FOREX Banks delårsrapport Q3 2017

Tisdag 28 november 2017

FOREX Bank AB (publ) har idag publicerat följande information på hemsidan:

 • Delårsrapport 30 september 2017
 • Information om kapitaltäckning och riskhantering per den 30 september 2017, Pelare III

Tredje kvartalet 2017 (tredje kvartalet 2016)

 • Resultat efter skatt uppgick till 44 (77) mkr
 • Rörelseintäkterna minskade till 374 (392) mkr
 • Rörelseresultatet minskade till 57 (99) mkr
 • Räntenettot ökade till 52 (50) mkr
 • Kreditförlusterna uppgick till -14 (-13) mkr
 • Ett omstruktureringsprogram har initierats för att effektivisera verksamheten och sänka kostnadsnivån

 

Januari-september 2017 (januari-september 2016)

 • Emission av en efterställd Tier 2-obligation om SEK 250 miljoner i februari
 • Resultat efter skatt uppgick till 66 (119) mkr
 • Rörelseintäkterna minskade till 1 038 (1 048) mkr
 • Rörelseresultatet minskade till 85 (152) mkr
 • Räntabilitet på eget kapital uppgick till 6,5 (12,9) procent
 • Räntenettot var oförändrat och uppgick till 147 (147) mkr
 • Kreditförlusterna minskade till -39 (-41) mkr
 • Totala kapitalrelationen uppgick till 18,7 (16,0) procent
 • LCR uppgick till 348 (249) procent
 • Inlåningen från allmänheten ökade med 1 procent och uppgick till 7 868 (7 782) mkr
 • Utlåningen till allmänheten ökade med 24 procent och uppgick till 5 653 (4 546) mkr


Samtliga publikationer hittas via www.forex.se/Om-FOREX/Investor-Relations.

Denna information är sådan information som FOREX Bank AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 november 2017 kl. 17.30 CET.

För ytterligare information kontakta:
Bo Lagergren, tf vd, bo.lagergren@forex.se, +46 70 5122150
Tom Friberg, Kommunikationschef, tom.friberg@forex.se, +46 70 201 30 00

FOREX Banks delårsrapport Q2 2017

Tisdag 29 augusti

FOREX Bank AB (publ) har idag publicerat följande information på hemsidan:

 • Delårsrapport 30 juni 2017
 • Information om kapitaltäckning och riskhantering

Andra kvartalet 2017 (Andra kvartalet 2016)

 • Bo Lagergren utsedd till tillförordnad vd
 • Resultat efter skatt uppgick till 41 (40) mkr
 • Rörelseintäkterna ökade med 4 procent och uppgick till 368 (354) mkr
 • Rörelseresultatet ökade med 2 procent och uppgick till 52 (51) mkr
 • Räntenettot ökade till 49 (48) mkr
 • Kreditförlusterna var oförändrade och uppgick till -6 (-6) mkr

 

Januari-juni 2017 (Januari-juni 2016)

 • Emission av en efterställd Tier 2-obligation om SEK 250 miljoner
 • Rörelseintäkterna ökade med 1 procent och uppgick till 664 (656) mkr
 • Rörelseresultatet minskade med 47 procent och uppgick till 28 (52) mkr
 • Räntabilitet på eget kapital uppgick till 3,2 (6,9) procent
 • Räntenettot uppgick till 96 (97) mkr
 • Kreditförlusterna minskade till -24 (-29) mkr
 • Totala kapitalrelationen uppgick till 18,2 (15,2) procent
 • LCR uppgick till 320 (317) procent
 • Inlåningen från allmänheten ökade med 2 procent och uppgick till 7 866 (7 732) mkr
 • Utlåningen till allmänheten ökade med 18 procent och uppgick till 5 230 (4 433)

Under styrelsemötet den 29 augusti 2017 beslutades om en omorganisation för att effektivisera verksamheten och ta hänsyn till förändrade omvärldsfaktorer. När full effekt av omorganisationen uppnås, vid utgången av 2018, förväntas kostnaderna minska med cirka 30 mkr på helårsbasis. 

Den 29 augusti 2017 beslutade Thomas Högväg att säga upp sig från sin befattning som ansvarig för försäljning tillika vice vd på FOREX Bank samt vd för dotterbolaget X-change in Sweden AB.

Samtliga publikationer hittas via www.forex.se/Om-FOREX/Investor-Relations.

Denna information är sådan information som FOREX Bank AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 augusti 2017 kl. 20.00 CET.

För ytterligare information kontakta:
Bo Lagergren, tf vd, bo.lagergren@forex.se, +46 70 5122150
Tom Friberg, Kommunikationschef, tom.friberg@forex.se, +46 70 201 30 00

FOREX Banks delårsrapport Q1 2017

Tisdag 30 maj 2017

FOREX Bank AB (publ) har idag publicerat följande information på hemsidan:

 • Delårsrapport Q1 2017           
 • Information om kapitaltäckning och riskhantering Q1 2017, Pelare III 

Samtliga publikationer hittas via www.forex.se/Om-FOREX/Investor-Relations.

Denna information är sådan information som FOREX Bank AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 maj 2017 kl. 13.00 CET.

För ytterligare information kontakta:
Bo Lagergren, tf vd, bo.lagergren@forex.se, +46 70 5122150
Tom Friberg, Kommunikationschef, tom.friberg@forex.se, +46 70 201 30 00

CFO Karl Högstedt fortsätter i sin befattning

Tisdag 16 maj 2017

Som vi berättade i början av april, hade vår CFO Karl Högstedt beslutat att lämna FOREX Bank efter tre år i företaget för att söka nya utmaningar.

Nu kan vi glädjande nog meddela att han har bestämt sig för att stanna kvar i sin befattning.

Karl Högstedt har gjort en stor insats för FOREX Bank och har varit en mycket stor tillgång, både i sitt arbete som finanschef och som en bra kollega och person. Vi ser fram mot fortsatta och spännande utmaningar tillsammans med Kalle och hans team!

För ytterligare information kontakta:
Bo Lagergren, tf VD, bo.lagergren@forex.se, +46 70 51 22 150
Tom Friberg, kommunikationschef, tom.friberg@forex.se, +46 70 20 13 000

FOREX Banks vd, Anders Scherlund, lämnar sin befattning och banken

Onsdag 3 Maj 2017

FOREX Banks vd, Anders Scherlund, lämnar sin befattning och banken den 3 maj 2017. Det är en enig styrelse som, i gott samförstånd med Anders, har kommit fram till att bankens utveckling, på en bank- och finansmarknad i snabb förändring, behöver ett nytt ledarskap.

– Anders Scherlund har hjälpt FOREX Bank att identifiera bankens riktning och behov av utveckling. Styrelsen har i samråd med Anders kommit fram till att en ny vd ska ta över och driva igenom förändringarna, säger bankens ordförande Beth Friberg.

Bo Lagergren, ledamot i styrelsen med ett förflutet inom bl.a. ICA Banken, tillträder som tillförordnad vd till dess att rekryteringen av en ny vd är klar.

– En dialog pågår med två kandidater. Det är än så länge för tidigt att förutsäga vad det resulterar i, men hela styrelsen är naturligtvis angelägen att komma i mål med rekryteringsprocessen så snart som möjligt, säger Beth Friberg.

För ytterligare information kontakta:
Beth Friberg, ordförande, beth@forex.se, +46 70 5892002
Lars O Andersson, vice ordförande, lars.o.anderson@gmail.se, +46 73 3515917

Denna information är sådan information som FOREX Bank AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 maj 2017 kl. 11.15 CET.

Karl Högstedt lämnar FOREX Bank

Onsdag 5 April 2017

FOREX Bank meddelar idag att Karl Högstedt har beslutat att lämna FOREX Bank efter tre år på banken, varav de senaste två åren som CFO och medlem av koncernledningen.
Han kommer att ha kvar sina ansvarsområden hos FOREX Bank tills han lämnar sin post i oktober 2017. Processen att utse en efterträdare har inletts. Karl Högstedt lämnar FOREX Bank för att tillträda en ledande befattning på ett annat finansiellt företag, men inom andra discipliner.

- Karl har gjort en betydande insats för FOREX Bank och varit en stor tillgång genom sitt breda kunnande och sin kompetens inom bank och finans. Det är mycket tråkigt att han lämnar oss och jag kommer att sakna vårt goda samarbete, samtidigt som jag vill önska honom lycka till i sin nya befattning, säger FOREX Banks vd Anders Scherlund.

Denna information är  sådan som FOREX Bank AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:S marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 april 2017, kl 13:00 CET.

För ytterligare information kontakta:
Tom Friberg 
Kommunikationschef FOREX Bank 
tom.friberg@forex.se 
+46 70 2013000

FOREX Banks årsredovisning för 2016

Tisdag 28 mars 2017

FOREX Bank AB (publ) har idag publicerat följande information på sin hemsida:

 • Årsredovisning 2016
 • Information om kapitaltäckning och riskhantering 2016, Pelare III 

Samtliga publikationer hittas via www.forex.se/Om-FOREX/Investor-Relations/.

Denna information är sådan information som FOREX Bank Aktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och/eller lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 mars 2017 kl. 18.15 CET.

För ytterligare information kontakta:
Anders Scherlund, Vd, anders.scherlund@forex.se, +46 72 714 60 57
Tom Friberg, Kommunikationschef, tom.friberg@forex.se, +46 70 201 30 00

FOREX Bank publicerar bokslutskommuniké för 2016

Tisdag 28 februari 2017

FOREX Bank har idag publicerat delårsrapport för fjärde kvartalet 2016.

Fjärde kvartalet 2016 (Fjärde kvartalet 2015)

 • Rörelseresultatet uppgick till 50 (-33) mkr
 • Årets resultat efter skatt uppgick till 47 (-28) mkr
 • Räntenettot minskade till 48 (51) mkr
 • Kreditförlusterna minskade till -17 (-24) mkr
 • Utlåningen till allmänheten uppgick till 4 639 (4 307) mkr
 • Inlåningen från allmänheten uppgick till 7 781 (7 183) mkr
 • Likvida medel uppgick till 4 248 (3 751) mkr
 • Fastigheten på Kornhamnstorg 4 i Gamla Stan, Stockholm, såldes

 

Januari-december 2016 (Januari-december 2015)

 • Rörelseresultatet uppgick till 201 (191) mkr
 • Årets resultat efter skatt uppgick till 166 (147) mkr
 • Rörelseintäkterna steg med 5 procent till 1 465 (1 393) mkr
 • Räntenettot minskade med 7 procent till 195 (211) mkr
 • Kreditförlusterna uppgick till -59 (-73) mkr
 • Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 13,2 (13,1) procent
 • K/I-talet före kreditförluster uppgick till 82 (81) procent
 • Den totala kapitalrelationen uppgick till 16,4 (15,0) procent
 • Under våren blev FOREX Bank direktmedlem i RIX clearingen

 

Bokslutskommunikén finns här: www.forex.se

Denna information är sådan information som FOREX Bank Aktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och/eller lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 februari 2017 kl. 18.00 CET.

För ytterligare information kontakta:
Anders Scherlund, Vd, anders.scherlund@forex.se, +46 72 714 60 57
Tom Friberg, Kommunikationschef, tom.friberg@forex.se, +46 70 201 30 00

FOREX Bank publicerar Tier 2-obligationsprospekt och ansöker om notering av Tier 2-obligationerna på Nasdaq Stockholm

Måndag 27 februari 2017

Den 1 februari 2017 emitterade FOREX Bank Aktiebolag (publ) ("Bolaget" eller "FOREX Bank") efterställda Tier 2-obligationer (supplementärkapital) om SEK 250 miljoner. Tier 2-obligationerna, med en första möjlighet till återlösen år 2022, löper till och med 1 februari 2027 med en årlig rörlig ränta om 3 månaders Stibor plus 5,65 procent.

Bolaget har, i enlighet med obligationsvillkoren för Tier 2-obligationerna, ansökt om notering av Tier 2-obligationerna vid Nasdaq Stockholm och första dag för handel på Nasdaq Stockholm beräknas bli den 28 februari 2017. FOREX Bank har upprättat ett prospekt som har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.forex.se och Finansinspektionens webbplats www.fi.se.

För ytterligare information, kontakta;
Anders Scherlund, VD, anders.scherlund@forex.se, +46 72 7146057
Tom Friberg, kommunikationschef, tom.friberg@forex.se, +46 70 2013000

Om denna information
Denna information är sådan information som FOREX Bank Aktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 februari 2017 kl. 13.15 CET.

FOREX Bank publishes Tier 2 bond prospectus and applies for listing of its Tier 2 bonds on Nasdaq Stockholm

Monday 27 February 2017

On 1 February 2017, FOREX Bank Aktiebolag (publ), (the "Company" or "FOREX Bank") issued subordinated Tier 2 bonds (Sw. supplementärkapital) in an amount of SEK 250 million. The Tier 2 bonds, with a possible call date in 2022, will mature on 1 February 2027 and carry a floating rate coupon of 3 months Stibor plus 5.65 per cent per annum.

The Company has, in accordance with the terms and conditions for the Tier 2 bonds, applied for listing of the Tier 2 bonds at Nasdaq Stockholm and the first day of trading is expected to be on the 28th of February 2017. FOREX Bank has prepared a prospectus that has been approved by the Swedish Financial Supervisory Authority (Sw. Finansinspektionen). The prospectus is available on the Company's website www.forex.se and on the Swedish Financial Supervisory Authority's website www.fi.se.

For more information, please contact:
Anders Scherlund, CEO, anders.scherlund@forex.se, +46 72 7146057
Tom Friberg, Head of Communications, tom.friberg@forex.se, +46 70 2013000

About this information
This information is information that FOREX Bank Aktiebolag (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication, through the agency of the contact persons set out above, on 27th of February 2017 at 13.15 CET.

FOREX Bank har framgångsrikt emitterat efterställda Tier 2-obligationer om 250 mkr

Onsdag 25 januari 2017

FOREX Bank AB (publ) har emitterat efterställda Tier 2-obligationer (supplementärkapital) om 250 mkr, bankens första kapitalmarknadstransaktion, med förfall 2027 och första möjlighet till återlösen i januari 2022. Obligationerna betalar en ränta om 3 månader Stibor + 5,65 procentenheter per år med ett Stibor-golv på noll procent. Obligationsemissionen möttes av ett mycket stort intresse från nordiska investerare och kommer ytterligare att stärka bankens kapitalsituation.

– Den förstärka kapitalsituationen gör att vi omedelbart kan utnyttja vårt inlåningsöverskott till att utöka bankens utlåning. Den utökade affären ger oss möjlighet att ytterligare förbättra vårt kunderbjudande även på andra områden, säger styrelseordförande Beth Friberg.

Carnegie Investment Bank AB agerade finansiell rådgivare och emissionsinstitut i samband med obligationsemissionen och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå agerade legal rådgivare.

För ytterligare information, kontakta;
Anders Scherlund, vd, anders.scherlund@forex.se, +46 72 7146057
Tom Friberg, kommunikationschef, tom.friberg@forex.se, +46 70 2013000

FOREX Bank successfully issues SEK [250] million of subordinated Tier 2 bonds

Wednesday, January 25 2017

FOREX Bank Aktiebolag (publ) has issued its first capital market transaction of SEK 250 million SEK of subordinated Tier 2 bonds (SE: supplementärkapital) due 2027 with a first possible call date in January 2022. The bonds carry a floating rate coupon of 3 month Stibor + 5,65 percent per annum with a Stibor floor at zero percent. The bonds received strong interest from Nordic investors and the transaction will further strengthen the capital position of the bank.

FOREX Bank chair Mrs Beth Friberg: – The strengthened capital situation allows us to utilize our excess deposits, which makes it possible to expand our lending portfolio. Growing that business will in turn allow us to further enhance our overall customer proposition.

Carnegie Investment Bank AB acted financial councel and law firm Gernandt & Danielsson, acted legal counsel before and during the transaction.

For more information, please contact:
Anders Scherlund, CEO, anders.scherlund@forex.se, +46 72 7146057
Tom Friberg, Head of Communications, tom.friberg@forex.se, +46 70 2013000